Feestelijke uitreiking cheques aan drie goede doelen

In 2017 werd Almelo door de deelnemers aan de Roparun voor de tweede maal uitgeroepen tot een-na-beste/leukste doorkomstplaats aan de route Hamburg – Rotterdam net als in 2015. Dit houdt in dat de Stichting Almeloopers namens de Stichting Roparun gelden mocht verstrekken aan plaatselijke goede doelen, die zich bezighouden met het verlenen van (palliatieve) zorg voor kankerpatiënten.

Op woensdagavond 14 maart 2018 vond de uitreiking van cheques plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis te Almelo door locoburgemeester / wethouder Irene ten Seldam. Dit alles met een voor- en nawoord door teamcaptain / bestuurslid Ben Kamphuis.

De Roparunorganisatie was ook aanwezig in de persoon van bestuurslid Auke de Boer en Jolanda en Henk van der Velde.

De cheques werden uitgereikt aan vertegenwoordigers van:

  • Stichting Evenmens (informele zorg voor elkaar, voorheen Vrijwillige Thuiszorg Overijssel)
  • Stichting Inloophuis Almelo voor (ex)kankerpatiënten in het ZGT te Almelo
  • ZGT afdeling Oncologie

1. Stichting Evenmens (informele zorg voor elkaar, voorheen Vrijwillige Thuiszorg Overijssel)

Dankzij Stichting Evenmens worden vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ingezet, die de tijd nemen om de ernstig zieke mens en de familie te ondersteunen. Zij bieden deze bijzondere vorm van palliatieve terminale zorg zowel thuis als in een hospice of in een verzorgings- of verpleeghuis. Evenmens heeft een aanvraag ingediend voor 3 Vlinderkoffers/Waakdozen, oftewel hulpmateriaal voor zowel de ernstig zieke kankerpatiënt als diens naaste. De inhoud van zo’n koffer of mand bestaat onder meer uit verschillende boeken die troost kunnen bieden in de palliatieve of terminale fase, alsmede een speeldoos, een kikkerhandpop, een zintuigentasje, een fleecedeken en ander materiaal om letterlijk en figuurlijk houvast te kunnen geven. De inhoud is voor alle leeftijden en bijv. ook te gebruiken voor mensen met een verstandelijke beperking.

2. Stichting Inloophuis Almelo voor (ex)kankerpatiënten in het ZGT te Almelo

–  Symposium voor artsen en andere verwijzers om meer bekendheid te creëren voor het Inloophuis
–  deskundigheidsbevordering vrijwilligers

3. ZGT afdeling Oncologie

Er was een aanvraag gedaan voor een enkele of dubbele hoofhuidkoeler. Er is op dit moment 1 koeler in het ZGT Almelo en die wordt intensief en naar tevredenheid gebruikt. Hoofdhuidkoeling of haarkoeling is een methode om haaruitval door chemotherapie te voorkomen. Bij hoofdhuidkoeling wordt tijdens de chemotherapie de hoofdhuid gekoeld door een kap.

Door deze hoofdhuidkoeling gaat er minder bloed naar de haarwortels. Dat zorgt ervoor dat er minder cytostatica in de haarvormende cellen komen. Zo wordt de haarproductie minder aangetast.

Dankzij een extra bijdrage van de Stichting Roparun is er nu een bedrag beschikbaar voor een Paxman hoofdhuidkoeler voor twee personen inclusief 7 hoofdkappen (verschillende groottes)