Foto 7 goede doelen

Feestelijke uitreiking cheques aan zes goede doelen

In 2014 werd Almelo door de deelnemers aan de Roparun voor de derde maal uitgeroepen tot beste/leukste doorkomstplaats aan de route Hamburg – Rotterdam. Dit houdt in dat de Stichting Almeloopers namens de Stichting Roparun Palliatieve Zorg gelden mocht verstrekken aan plaatselijke goede doelen, die zich bezighouden met het verlenen van (palliatieve) zorg voor kankerpatiënten.
Op donderdagavond 14 april 2016 vond de uitreiking van cheques plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis te Almelo door locoburgemeester / wethouder Irene ten Seldam en wethouder Anja Timmer. Dit alles met een voor- en nawoord door teamcaptain / bestuurslid Ben Kamphuis terwijl presentator Harry Middeljans alle vertegenwoordigers interviewde.
De Roparunorganisatie was ook aanwezig in de persoon van bestuurslid Auke de Boer en oudgediende Henk van der Velde.

De cheques werden uitgereikt aan vertegenwoordigers van:

  • het ZGT Almelo (basiscursus palliatieve zorg voor 15 verpleegkundigen);
  • hospice en herstelverblijf ’t Nieuwland (aanleg radio/muziekinstallatie op kamers);
  • de Vriezenhof, Vriezenveen (aanschaf rondzitbank in Beweeg en Beleeftuin);
  • TMZ hospice (inrichting/realisatie familiekamer), en
  • ZorgAccent (de aanschaf en implementatie van signaleringsbox “palliatieve zorg bij oncologische patiënten” t.b.v. alle wijkteams).

Het grootste bedrag, bijna 50.000 euro, ging naar de Initiatiefgroep Inloophuis voor (ex) kankerpatiënten en hun naasten. In Hengelo, Ommen en Zwolle zijn al inloophuizen, Almelo is nog een “witte vlek ” op de kaart.
Netwerk Palliatieve Zorg had naderhand de volgende woorden over deze avond:

Middels een film kregen de genodigden een mooie indruk van de Almeloopers. Wat moet er veel werk verzet worden en wat een saamhorigheid bij de Almeloopers! Het was een TOP avond!! Almeloopers en Roparun, heel hartelijk bedankt voor de cheques.

De vertoonde film van Ronald Voort geeft een mooie samenvatting en laat de essentie zien van de Roparun, de inspanningen van de Almeloopers en het prachtige evenement rondom de Doorkomst.