Pasfoto Evelien

Evelien Gast

Mijn naam is Evelien Gast (47 jaar) en ik ben getrouwd met Jan Gert. We hebben 2 dochters, Elise en Marleen. Een aantal jaren geleden ben ik in contact gekomen met de Almeloopers omdat Jan Gert mee ging doen als loper. Steeds meer kreeg ik in de gaten dat er veel bij komt kijken om als team mee te doen aan de Roparun en samen veel geld bij elkaar te krijgen voor het goede doel. Het begon te kriebelen om ook deel te gaan nemen en dit jaar heb ik me aangemeld voor de catering.

Het geld inzamelen voor de palliatieve zorg bij mensen met kanker spreekt me erg aan omdat ik in mijn werk als dialyse-verpleegkundige te maken krijg met patiënten die chronisch ziek zijn en waarbij de nierziekte niet meer te genezen is. Dankzij geld van de Roparun heeft elke afdeling binnen ZGT een verpleegkundige geschoold, die “aandachtsvelder palliatieve zorg” is geworden. Deze scholing heb ik ook mogen volgen. Het geeft erg veel voldoening net dat stukje extra te kunnen betekenen voor de patiënt.

Helaas heb ik in de naaste omgeving ook te maken gekregen met vormen van kanker. Mijn zus heeft  dankzij de hoofdhuidkoeler, gekocht van Roparungeld, haar haar kunnen behouden tijdens het ondergaan van chemokuren.

Ik ben er trots op deel uit te mogen maken van een team dat zich inzet om geld in te zamelen, dat gebruikt wordt om mensen met kanker een betere kwaliteit van leven te geven.