Plaatje: cancelled

De Roparun gaat het komend weekend wel door

De Roparun gaat het komend weekend wel door. Echter, zonder deelname van de Almeloopers.

Hoe is dat gegaan en waarom hebben wij dit besloten?

Begin augustus hebben de teamcaptains een groot gedeelte van het team gepolst hoe zij aankeken tegen deelname aan de Roparun in oktober. Er waren op dat moment in augustus nog heel erg veel onzekerheden v.w.b. meerdaagse evenementen en voorwaarden. N.a.v. de uitkomsten van de individuele gesprekken met onze teamgenoten hebben de teamcaptains medio augustus de volgende conclusie getrokken.

De teamcaptains van de Almeloopers hebben (in overleg met ons bestuur) besloten om onze aanmelding voor de Roparun 2021 in oktober in te trekken. De reden van dit besluit ligt in het nieuwe en daarmee onzekere karakter dat dit evenement zal hebben omdat het één van de eerste meerdaagse evenementen zal zijn na de uitbraak van de pandemie.
Als Almeloopers willen we geen onderdeel uit maken van de eerste ervaringen met deze evenementen. Het gaat om onze gezondheid, de gezondheid van anderen en wij zetten ons in voor een doel dat gekoppeld is aan gezondheid.

We schrijven ons zeker weer in voor deelname in 2022 en hopen ons dan weer sportief in te mogen zetten tijdens de Roparun 2022.

Dus komend weekend voor de Almeloopers geen Roparun. Wel gaan we met ons eigen team van de Almeloopers als afsluiting van het seizoen zondag a.s. fietsen en lopen met elkaar.
Dan maken we ook het eindbedrag van dit seizoen bekend dat we hebben opgehaald voor het Goede Doel, en daar gaat het tenslotte ook om!