Ben Kamphuis / teamcaptain

Mijn naam is Ben Kamphuis, ik ben 58 jaar en ga dit jaar voor de negende keer deelnemen aan de Roparun. In 2009 als loper, en daarna heb ik als teamcaptain mijn steentje bijgedragen aan de Almeloopers Mijn motivatie om deel te nemen aan dit geweldige evenement, ligt toch vooral in het doel dat de Roparun nastreeft. Ik heb in mijn eigen familiekring al enkele keren ervaren hoe vreselijk de ziekte kanker een leven kan vernietigen. Alle inspanningen die gepleegd worden om deze ziekte zo draaglijk mogelijk te maken, ondersteun ik van harte.

Almelo en de Almeloopers staan in 2017 voor de uitdaging om voor de 4e keer de titel Roparunnerstad binnen te slepen op de route Hamburg-Rotterdam. We zullen er dit jaar dan ook voor zorgen dat de doorkomst van de Roparun door Almelo een geweldig feest gaat worden.

Ook het feit dat de sponsorgelden, welke door de Almeloopers worden ingezameld, daadwerkelijk in de regio Twente worden besteed, motiveert mij om een deel van mijn vrije tijd en energie aan de Almeloopers te besteden.